På gång

pdf-fil att ladda ner: arsprogram_2020 Söndag 5 juli 9.00            Karls Knös naturreservat                         Dalviks kvarn, Djurås Alternativ samling: Brötjärna bystuga 9.15. Reservatet ligger ca 4 km skogsväg öster om Brötjärna. Reservatet ligger högt, ca 400 m, och ger intryck av fjällnära skog med hänglavsgranskog i norra delen och gles, grov tallskog i södra delen. Kontaktperson: Pelle […]

Läs mer

Årsmötet den 3 mars

Årsmötet den 3 mars blev ett trevligt arrangemang i Gagnefsbyns bystuga. Förutom genomgången av den sedvanliga dagordningen hade Bror och Britta Wallbom fixat till ett särdeles smakligt fikabord. Kvällen avlutades med en mycket intressant, lärorik och underhållande bildvisning av Anders Reijer. Temat var ”Älgen i Brötjärna med omnejd” och till mycket läckra bilder på allt […]

Läs mer

Åke Tidigs har som vanligt gjort flera turer längs våra fina vandringsleder. Här berättar han om några av dem.

Fäbodvandring öster om Moje, söndagen 9 juni Det var mulet och friska vindar när vi, 5 deltagare, startade vandringen vid Sörängsdammen bortom Gröntuv. Kosan styrdes mot Solsbodarna. Stigen bitvis dåligt markerad och påverkad av avverkning just på denna sträcka. Bättre efter Solsbodarna där vi fikade. Nästa mål var Tjärnbodarna, högt belägna, och där skötseln av täkterna […]

Läs mer

Stor lysmask

En riktigt trevlig observation Så här i mitten av sommaren kan man ha tur att få syn på stor lysmask. Det gjorde Eva Nyberg häromdagen. Platsen var i vägkanten mellan Larssveden och Knappbacken i N Moje. Lysmasken finns i två arter i Sverige och här i Dalarna är det den stora lysmasken som kan ses. […]

Läs mer

Noterat

De vilda blommornas dag den 16 juni 2019 Allt stämde. Ett underbart skönt väder och en sällsynt rik blomning mötte de nio deltagarna när de samlades för en liten tur på knappt 2 km längs vägrenar, på torräng och i skog på Larssveden i Norra Moje. Rariteter som smällvedel, blåtry och ögonpyrola gladde tillsammans med […]

Läs mer

”Skogslandskap farväl”

är titeln på en bok som Dalarnas främsta naturvårdare i dagarna ”drämt i bordet” för att uppmärksamma hur illa ställt det börjar bli med mångfalden i våra skogar. Boken kan beställas från Naturskyddsföreningen http://www.naturskyddsforeningen.se/vad-du-kan-gora/kalender/bokslapp-skogslandskap-farval Om du har möjlighet att ta del av +-märkta artiklar i DT så läs Kent Olssons artikel: http://www.dt.se/dalarna/naturskyddare-i-dalarna-tar-farval-av-en-alskad-skog-i-en-ny-bok

Läs mer