På gång …

Söndag 5 aug 9.00           Kläbergets fäbod, Dala-Floda Dalviks kvarn, Djurås Alternativ samling: Rhodos, Mockfjärd 9.10 eller ICA Dala-Floda 9.20. Kläbergets fäbod, som är en av kommunens värdefullaste fäbodar, ligger ovanligt högt ca 15 km nordväst om Dala-Floda samhälle. Ledare: Bengt Ehnström, Nås. Kontaktperson: Pelle Florell 0703-282 383.   Söndag 19 aug 9.00        Fäbodvandring vid Bästen Dalviks […]

Läs mer

”Skogslandskap farväl”

är titeln på en bok som Dalarnas främsta naturvårdare i dagarna ”drämt i bordet” för att uppmärksamma hur illa ställt det börjar bli med mångfalden i våra skogar. Boken kan beställas från Naturskyddsföreningen http://www.naturskyddsforeningen.se/vad-du-kan-gora/kalender/bokslapp-skogslandskap-farval Om du har möjlighet att ta del av +-märkta artiklar i DT så läs Kent Olssons artikel: http://www.dt.se/dalarna/naturskyddare-i-dalarna-tar-farval-av-en-alskad-skog-i-en-ny-bok

Läs mer