På gång …

Torsdag 25 maj 8.00       Bröttjärnaåns naturreservat                 Dalviks kvarn, Djurås Alternativ samling: Bröttjärna bystuga 8.15. Bröttjärna naturreservat omfattar åravinen från järnvägen ner till Lögnäsforsen i Västerdalälven. Vårfloden brukar kulminera vid denna tid. Vi fortsätter upp till Säls fäbod ovanför byn. Nedanför fäboden finns ett litet reservat med gransumpskog. Där bör man ha stövlar el.dyl. Kontaktperson: […]

Läs mer

”Skogslandskap farväl”

är titeln på en bok som Dalarnas främsta naturvårdare i dagarna ”drämt i bordet” för att uppmärksamma hur illa ställt det börjar bli med mångfalden i våra skogar. Boken kan beställas från Naturskyddsföreningen http://www.naturskyddsforeningen.se/vad-du-kan-gora/kalender/bokslapp-skogslandskap-farval Om du har möjlighet att ta del av +-märkta artiklar i DT så läs Kent Olssons artikel: http://www.dt.se/dalarna/naturskyddare-i-dalarna-tar-farval-av-en-alskad-skog-i-en-ny-bok

Läs mer