På gång …

Söndag 2 april 8.00        Vårfågelspaning            ICA Gagnefshallen Det är lika härligt varje vår när vårfåglarna kommer tillbaka. De flesta vårar har vi vid denna ”spaning” åkt till älven i Insjön, där ofta spännande fåglar rastar på sin färd norrut. Kontaktperson: Åke Tidigs 076-82 47 329 Långfredag 14 […]

Läs mer

”Skogslandskap farväl”

är titeln på en bok som Dalarnas främsta naturvårdare i dagarna ”drämt i bordet” för att uppmärksamma hur illa ställt det börjar bli med mångfalden i våra skogar. Boken kan beställas från Naturskyddsföreningen http://www.naturskyddsforeningen.se/vad-du-kan-gora/kalender/bokslapp-skogslandskap-farval Om du har möjlighet att ta del av +-märkta artiklar i DT så läs Kent Olssons artikel: http://www.dt.se/dalarna/naturskyddare-i-dalarna-tar-farval-av-en-alskad-skog-i-en-ny-bok

Läs mer