På gång …

Årsprogrammet 2018 är klart. Ändringar kan ske men här kan du ta del av de första aktiviteterna 2018: Tisdag 6 mars 19.00 ÅRSMÖTE Gagnefsbyns bystuga Förutom de sedvanliga årsmötesförhandlingarna kommer Per Lindberg, duktig fotograf i Leksands fågelklubb och visar bilder från Siljansbygden. Fika. Kontaktperson: Pelle Florell 0703-282 383. Lördag 17 mars 20.00 Ugglekväll Dalviks kvarn, […]

Läs mer

”Skogslandskap farväl”

är titeln på en bok som Dalarnas främsta naturvårdare i dagarna ”drämt i bordet” för att uppmärksamma hur illa ställt det börjar bli med mångfalden i våra skogar. Boken kan beställas från Naturskyddsföreningen http://www.naturskyddsforeningen.se/vad-du-kan-gora/kalender/bokslapp-skogslandskap-farval Om du har möjlighet att ta del av +-märkta artiklar i DT så läs Kent Olssons artikel: http://www.dt.se/dalarna/naturskyddare-i-dalarna-tar-farval-av-en-alskad-skog-i-en-ny-bok

Läs mer