Naturvårdsfonden PG 3219-3

Några av reservaten förvaltas av Naturvårdsfonden i Gagnefs kommun.
I den ingår politiker, en tjänsteman från miljökontoret samt representanter från Naturskyddsföreningen och Friluftsfrämjandet.

Det är mycket värdefullt om Du tänker på Gagnefs Naturvårdsfond vid tillfällen då du har anledning att sända bidrag till någon fond.
Det kan ex gälla uppvaktningar, begravningar etc
Pengarna går oavkortat till skyddet av naturen Gagnef!
Plusgironumret är:

32 19 – 3