Sifferbo

Pdf att ladda ner:  Fågellokaler i Gagnef 2017 Sifferbo

Beskrivning

Änjansdalen


I byns omgivningar finns flera ornitologiskt intressanta områden. I anslutning till byn åt väster ligger Änjansdalen, som är en ”säterdal” med en å som mynnar ut i Dalälven vid campingplatsen. Ravinsystemet, som varit slåttermark, är numera lövskogsdominerat.
Väster därom ligger det stora naturreservatet Djurmo Klack med mäktiga bergsbranter åt både öster (Oxberget) och söder (Klacken). Norr om byn ligger ytterligare ett stort skogsreservat, Sifferboberget/Skalsberget. Båda reservaten nås med bil. Mer information om reservatenfår du på www.naturigagnef.se
Efter bilvägen norrut från byn ligger flera fäbodar som är säkra tillhåll för spännande fåglar.

Vägbeskrivning
Sifferbo ligger efter E 16/Rv 70 ca 1,5 mil norr om Borlänge. Byn är en stor typisk dalaby värd ett besök, men för att nå fågellokalerna är det bättre att ta vägen norr om byn märkt ”Helgbo” och ”Sifferbo stugby”. Direkt efter järnvägsövergången tar du till väster om målet är Djurmo klack. I det vägskälet är också P-platsen om du vill besöka Änjansdalen. Är målet skogarna runt fäbodarna så är det bara att fortsätta skogsvägen mot Helgbo.

Skådartips och fågelarter
Fäbodskogarna norr om Sifferbo är säkra ugglemarker. Här ropar årligen pärl, slag- och sparvuggla. Lappugglan har nyligen häckat här. Gråspett och tretåig hackspett häckar.
I Djurmo klack häckar årligen sedan år 2000 pilgrimsfalk. Den finns normalt på plats från mitten av mars till början av augusti. Den kan ses från utsiktsplatsen uppe på klacken eller från någon av vägarna nedanför klacken (tubkikare önskvärt där).
Det är tillåtet att gå på de markerade stigarna i reservatet, men i bergsbranterna i Klacken och Oxberget är det tillträdesförbud 1 mars -31 juli. Längst norrut i reservatet ligger ett område som kallas Sturvål. Granskogen där håller på att självdö, varför det är gott om torrgran och lågor. Området är således inte endast ornitologiskt intressant.
Änjansdalen är lättillgänglig genom att det finns ett väl underhållet stigsystem med broar över ån. I ravinerna finns alla de fåglar du kan förvänta dig i en lövskog. Stenknäcken häckar ibland, skogsduvan kuttrar, kungsfiskaren utnyttjar ån och i granpartier finns tretåiga hackspetten.

Bonus
Utsikten över bygden uppe från Djurmo klack och Oxberget är imponerande. Det är 200 m höjdskillnad. Uppe på Djurmo klack finns två stora bronsåldersrösen, vilket är ovanligt i Dalarna. Besök fäbodarna Mörtbodarna och Tjärnbodarna inte bara för fåglarna skull!