På gång …

Lördag  5 augusti 9.00    Örjasängets naturreservat                      Dalviks kvarn, Djurås Alt. samling: Rhodos, Mockfjärd 9.15, ICA, Floda 9.25 eller Tempo, Björbo, 9.35. Reservatet ligger ca 10 km sydöst om Björbo. Vi strövar runt i reservatet, som bl.a. är känt för god tillgång på tjäder. Åter senast 15.00. Kp: Åke Tidigs 076-82 47 329. Söndag 13 aug […]

Läs mer

”Skogslandskap farväl”

är titeln på en bok som Dalarnas främsta naturvårdare i dagarna ”drämt i bordet” för att uppmärksamma hur illa ställt det börjar bli med mångfalden i våra skogar. Boken kan beställas från Naturskyddsföreningen http://www.naturskyddsforeningen.se/vad-du-kan-gora/kalender/bokslapp-skogslandskap-farval Om du har möjlighet att ta del av +-märkta artiklar i DT så läs Kent Olssons artikel: http://www.dt.se/dalarna/naturskyddare-i-dalarna-tar-farval-av-en-alskad-skog-i-en-ny-bok

Läs mer