På gång …

Tisdag 5 juni 20.00         Bingmyran och Himmelslätta Dalviks kvarn Djurås Naturnatta firar vi i år genom att vandra i området mellan Komtillmåtta och Himmelslätta. Området består av lövskog och betesmarker, som alltid lockar till sig många arter sjungande fåglar t.ex. rosenfink. Det blir tidigt dagg i gräset, så stövlar rekommenderas. Kontaktperson: Pelle Florell 0703-282 383. […]

Läs mer

”Skogslandskap farväl”

är titeln på en bok som Dalarnas främsta naturvårdare i dagarna ”drämt i bordet” för att uppmärksamma hur illa ställt det börjar bli med mångfalden i våra skogar. Boken kan beställas från Naturskyddsföreningen http://www.naturskyddsforeningen.se/vad-du-kan-gora/kalender/bokslapp-skogslandskap-farval Om du har möjlighet att ta del av +-märkta artiklar i DT så läs Kent Olssons artikel: http://www.dt.se/dalarna/naturskyddare-i-dalarna-tar-farval-av-en-alskad-skog-i-en-ny-bok

Läs mer