På gång …

Söndag 6 maj 8.00          Österfors
ICA Gagnefshallen
Fågelskådningens dag firar vi genom att vandra vid älven i Österfors.
Området är en av Gagnefs bästa fågellokaler med stor variation av biotoper och kultur-lämningar.
Kontaktperson: Åke Tidigs 076-82 47 329.

Fågelexkursionerna runt Mojesjön är en tradition. Året var 1985.

Söndag 20 maj 6.00        Mojesjön runt
Moje bystuga
Pingstdagen firar vi genom att vandra runt Mojesjön.
Markerna öster om sjön utnyttjades förr för slåtter, men är numera nästan helt igenväxta med lövskog.
Denna traditionella vandring bjuder alltid på intressanta upplevelser!
Kontaktperson: Ragnar Nyberg 070-540 62 96.

 


Blomstervandringen
i Västerfors med Inge Palmqvist den 18 juni blev lyckad.
Läs Kent Olssons artikel i DT:
http://www.dt.se/dalarna/gagnef/botanikens-gw-persson-spanade-in-180-skonheter

Foto:Karoline Olsson

”Skogslandskap farväl”

är titeln på en bok som Dalarnas främsta naturvårdare i dagarna
”drämt i bordet” för att uppmärksamma hur illa ställt det börjar bli med mångfalden i våra skogar.
Boken kan beställas från Naturskyddsföreningen
http://www.naturskyddsforeningen.se/vad-du-kan-gora/kalender/bokslapp-skogslandskap-farval

Om du har möjlighet att ta del av +-märkta artiklar i DT så läs Kent Olssons artikel:
http://www.dt.se/dalarna/naturskyddare-i-dalarna-tar-farval-av-en-alskad-skog-i-en-ny-bok