På gång …

Söndag 13 aug 9.00         Mosselbodarna, Dala-Floda                    Dalviks kvarn, Djurås

Alternativ samling: Rhodos, Mockfjärd 9.10 eller ICA Dala-Floda 9.20. Mosselbodarna är en ovanligt utspridd fäbod i Nordanbergets sydsluttning ca 5 km nordväst om Dala-Floda. Det är en av Gagnefs största fäbodar.
Ledare: Bengt Ehnström, Nås. Kontaktperson: Pelle Florell 61 590.

Söndag 3 sept 9.00          Helgåsskogens naturreservat                Dalviks kvarn, Djurås
Reservatet ligger uppe på Helgåsbergets höjdplatå söder om Lilla Helgås. Större delen av det 144 ha stora reservatet ligger i Ål socken, men den södra delen går in i Gagnef. Skogen domineras av gammal tallskog och myrar.
Det är bilväg ända upp till reservatet.
Kontaktperson: Åke Tidigs 076-82 47 329.

Söndag 17 sept 9.00        Vandring söder om Bäsna                           Dalviks kvarn, Djurås
Alternativ samling: F.d. affären i Bäsna 9.10. Vi vandrar efter de gamla vandringslederna till Lindbodarna. Därifrån via Sälltjärn, Gångmyrberget och Köttleberget tillbaks till Bäsna. Längd ca 12 km och tillbaka i Bäsna senast kl 15.00.
Kontaktperson: Åke Tidigs 076-824 73 29.


Blomstervandringen
i Västerfors med Inge Palmqvist den 18 juni blev lyckad.
Läs Kent Olssons artikel i DT:
http://www.dt.se/dalarna/gagnef/botanikens-gw-persson-spanade-in-180-skonheter

Foto:Karoline Olsson

”Skogslandskap farväl”

är titeln på en bok som Dalarnas främsta naturvårdare i dagarna
”drämt i bordet” för att uppmärksamma hur illa ställt det börjar bli med mångfalden i våra skogar.
Boken kan beställas från Naturskyddsföreningen
http://www.naturskyddsforeningen.se/vad-du-kan-gora/kalender/bokslapp-skogslandskap-farval

Om du har möjlighet att ta del av +-märkta artiklar i DT så läs Kent Olssons artikel:
http://www.dt.se/dalarna/naturskyddare-i-dalarna-tar-farval-av-en-alskad-skog-i-en-ny-bok