På gång …

Söndag 2 april 8.00        Vårfågelspaning            ICA Gagnefshallen
Det är lika härligt varje vår när vårfåglarna kommer tillbaka. De flesta vårar har vi vid denna ”spaning” åkt till älven i Insjön, där ofta spännande fåglar rastar på sin färd norrut.
Kontaktperson: Åke Tidigs 076-82 47 329

Långfredag 14 april 8.00 Backmon och Djurmo Klack                Dalviks kvarn, Djurås
Backmon är ett litet kommunalt lövskogsreservat i ravinsystemet mellan Djurås gamla by och älven. Strövstigen där är ca 3 km. Därefter åker vi till närbelägna Djurmo för att spana efter pilgrimsfalkarna i Djurmo Klack.
Kp: Pelle Florell 0241-61 590

Söndag 7 maj 6.00          Mojesjön runt                                         Moje bystuga
Fågelskådningens dag firar vi genom att vandra runt Mojesjön. Markerna öster om sjön utnyttjades förr för slåtter, men är numera nästan helt igenväxta med lövskog. Denna traditionella vandring bjuder alltid på intressanta upplevelser!
Kontaktperson: Ragnar Nyberg 0241-61 282.

”Skogslandskap farväl”

är titeln på en bok som Dalarnas främsta naturvårdare i dagarna
”drämt i bordet” för att uppmärksamma hur illa ställt det börjar bli med mångfalden i våra skogar.
Boken kan beställas från Naturskyddsföreningen
http://www.naturskyddsforeningen.se/vad-du-kan-gora/kalender/bokslapp-skogslandskap-farval

Om du har möjlighet att ta del av +-märkta artiklar i DT så läs Kent Olssons artikel:
http://www.dt.se/dalarna/naturskyddare-i-dalarna-tar-farval-av-en-alskad-skog-i-en-ny-bok