Årsprogram 2024   

Hämta årsprogrammet som pdf

Välkomna med ut i Gagnefs underbara natur.
Utflykterna sker i samarbete med Friluftsfrämjandet och annonseras i deras Friluftsnytt och på deras anslagstavlor.
På vår facebooksida ”Gagnefsnaturen” påminner vi om kommande utflykter och informerar om ev. ändringar.
Vi försöker alltid ha en eller två fikapauser beroende på utflyktens längd.
Tänk på att den trevligaste utflykt kan bli förstörd om man har olämpliga kläder!

De närmast aktuella programpunkterna presenteras här nedan.


Söndag 11 aug 9.00          Örjansängets naturreservat
Dalviks kvarn, Djurås
eller Rhodos, Mockfjärd 9.10, ICA Dala-Floda 9.20 eller Tempo, Björbo 9.30

Reservatet ligger ca 1 mil bilväg söder om Björbo. En vandringsled går genom reservatet,
men för övrigt är det stiglöst med bäckar och myrar med hjortron.
Kontaktperson: Pelle Florell 0703-282 383

Söndag 25 aug 9.00          Kringelleden
ICA Gagnefshallen

Kringelleden har fått sitt namn efter några systrar som på 1800-talet på söndagarna vandrade från
Hedby, Djura till Mockfjärds och Floda kyrkor och sålde vetebröd och kringlor.
Vi vandrar på deras stigar från Hedby till Björk-och Kättjarbuan.
Det blir en slinga på ca 10 km. Kontaktperson: Pelle Florell 0703-282 383


Återblickar 2024

De vilda blommornas dag den 16 juni i Moje.
Ledare var Åke Tidigs

Naturnatta den 5juni i Österfors

Program 2023

 

2023 Återblickar

Vi var en mindre skara entusiaster som besökte Dragsängarna för vårfågelspaning i det vackra vårvädret. Åke Tidigs ledde styrkorna och redan innan första pausen hade en mindre hackspettshane trummat för oss. Väl vid fikat gjorde även en gråspett oss sällskap. Ute på isen observerades även havstrut och havsörn och dagen hade därmed mer än väl uppfyllt allas förväntningar.

Bifogar några bilder från dagen.

Tack för en trevlig utflykt!

Mvh Johan

Ny art för Gagnef – och Dalarna!

Under sensommaren och ända fram till sent i oktober kunde man i N Moje studera en helt ny art för Dalarna
hårig nattskatta.
Den växte tillsammans med en annan intressant art, lönnmålla,
ganska nära en fågelmatning, vilket kan förklara förekomsten.
Mer om nattskattan kan man ta del av på

Hårig nattskatta – Artbestämning från SLU Artdatabanken (artfakta.se)


Hårig nattskatta och lönnmålla.
Nattskattan hann gå i blom innan frosten kom.

Återblickar 2022

Blomstervandringen i Sähls fäbodar söndagen den 19 juni

I perfekt försommarväder ordnade Åke Tidigs till en underbart skön vandring bland blomstren i och omkring denna anrika fäbod.
Hela 32 förväntansfulla och vetgiriga deltagare hade kommit och bland dem fanns en kunnig Felix som kompletterade med några
intressanta insektsiakttagelser.
När vandringen var över och fikat avnjöts vid majstången upptäckte någon ett dussin exemplar av låsbräken.
De fick bli en högst värdig avslutning på denna fina förmiddag.


Den traditionella fågelvandringen Mojesjön runt söndagen den 15 maj
Extrem torr, sen vår. Minusgrader i natt.
Femton morgonpigga, varav sju tjejer, möttes när solen flyttat strecket
ovanför nollan. Sjön ligger helt spegelblank.
Nio arter innan vi startar promenaden 06.00. Isen har delvis lagt
fikabryggan under isen.
Ragnar fixar så att alla får torra sittplatser.
Under slutet av vandringen började det blåsa kyliga vindar.
Vi gick 4,48 km. Vi var ute 3 tim, 25 min 18 sek. 617 kcal förbrukades.
En underbar morgon med rekord i antal arter (53) varav fyra nya arter.
Förutom fåglar kunde vi notera en sällskapssjuk katt, en badare och
två fiskare i välutrustade fiskekajaker.
/Barbro är åter vid pennan.


Bröttjärnaåns Naturreservat
Idag, söndagen den 1 maj, var det vandring med naturskyddsföreningen och Pelle Florell i spetsen 21 st deltog.

Foto: Anders Reijer

Döda träd huller om buller i spännande ravin
Reservatet ligger i och omkring en bäckravin som omger själva Bröttjärnaån. Ravinen har skurit sig ner genom älvsedimenten till moränen. I området finns mest björk och gråal. Skogen är tät med en stor variation på åldern. Den är mer luckig på botten av ravinen. Död ved finns i riklig mängd både stående och som lågor. Det gynnar hotade vedsvampar, lavar och insekter, även barktickan på asp. Här kan man stöta på bäver, som finns längs delar av ån.

Arkiv

 2020

Blomstervandringen i Bodarna, söndagen 14 juni, blev välbesökt och vädret var perfekt.

 


Fågelvandringen Mojesjön runt den 21 maj

I Mojesängarna hördes bl a mindre hackspett, gärdsmyg och grönsångare                                 Foto: Christofer Cederberg

Barbro Eriksson förde statistik över noterade arter och skrev ner andra trevligheter. Här följer en sammanfattning:

  • efter en varm och snöfattig vinter kom en torr vår och en kall majmånad med minusgrader under många nätter men den här morgonen kom äntligen med lite värme och hela 25 deltagare kunde räknas in !!!
  • totalt 47 fågelarter observerades
  • häckande storlom noterades och deltagarna kunde glädjas åt fyra arter som aldrig tidigare observerats under Mojesjö-vandringens långa historia
  • vacker blomma som väckte intresse: rosling på myren vid sjöns östra strand
  • mysig fikastund i solskenet
  • vandringen blev ca 4,5 km lång och tog runt 3 timmar

 

 

Årsmötet den 3 mars

Årsmötet den 3 mars blev ett trevligt arrangemang i Gagnefsbyns bystuga.
Förutom genomgången av den sedvanliga dagordningen hade Bror och Britta Wallbom fixat till ett särdeles smakligt fikabord.

Foto: Mats B Jansson

Kvällen avlutades med en mycket intressant, lärorik och underhållande bildvisning av Anders Reijer. Temat var ”Älgen i Brötjärna med omnejd” och till mycket läckra bilder på allt från nyfödda kalvar till maffiga kapitaltjurar berättade Anders om sina otaliga möten med dem.

Åke Tidigs har som vanligt gjort flera turer längs våra fina vandringsleder. Här berättar han om några av dem.

Fäbodvandring öster om Moje, söndagen 9 juni

Det var mulet och friska vindar när vi, 5 deltagare, startade vandringen vid Sörängsdammen bortom Gröntuv. Kosan styrdes mot Solsbodarna.
Stigen bitvis dåligt markerad och påverkad av avverkning just på denna sträcka. Bättre efter Solsbodarna där vi fikade.
Nästa mål var Tjärnbodarna, högt belägna, och där skötseln av täkterna sköts bra av fäbodlaget. Resultatet blir en fin blomsterprakt som gynnar en del ovanliga arter.

Rast vid Svensbodarna                        Foto: Åke Tidigs

Svensbodarna var nästa stopp, där vi fikade en andra gång. Här är de fåtaliga husen som finns kvar oförändrat gråa, och ger ett ursprungligt intryck.
Sista delen av vandringen mot slutmålet Sörängsdammen gick förbi resterna av f d fäboden Hinlindorna och därefter längs Surenån. Turen var ca 12 km lång.

Åke Tidigs


Fäbodvandring norr om Björbo, söndag 7 juli

Det var mulet, ganska svalt och regnstänk i luften när vi startade vandringen norr om Nybyn i Björbo.
Vi var 7 deltagare som gick den fina stigen, bra markerad, upp mot Täcksbergets fäbod, ganska nära sjön Närsen.
Leden går över Skisstjärnsberget och passerar nära Skisstjärn, innan det bär uppåt igen och ljusnar när vi träder ut på fäbodtäkten.

Kolarkoja mellan Björbo och Täcksberget                Foto: Åke Tidigs

Täcksberget har liksom de flesta fäbodar i Gagnefs kommun inte längre några djur som håller öppet.
Det märks även här med ökande igenväxning, även om man försöker hålla öppet med slåtter kring  de få hus som finns kvar. En charmig fäbod!
Återfärden till startpunkten gick längs en annan, parallell, stig i form av enkel körväg i gott skick. Sträckan totalt ca 9 km.

Åke Tidigs


Fäbodvandring öster Tansen, söndag 4 augusti
Vid sjön Tansen och Södra Tansbodarna, numera populär fritidsby, startade vår vandring med bara 4 vandrare. Det bar brant uppåt genom fäboden innan vi kunde pusta ut och mera flackt.
Första målet var Stockgropen, en Mockfjärdsfäbod som ligger som en enklav inne i Ludvika kommun. Här är husen och täkterna väl skötta och underhållna.
En överraskning mötte oss när en av fäbodägarna, Aina Persson, bjöd in oss på fika, i form av kaffe/te och tunnbrödsklämma. En höjdare!
Efter att Aina visat oss fäboden följde hon med oss resten av vandringen. Först mot mycket högt belägna Prästbodarna.
Där har Friluftsfrämjandet byggt en ny raststuga och ett nytt naturreservat har också inrättats. Prästbodarna var prästens i Gagnef fäbod.
Sista etappen av vandringen mot startpunkten var jobbigt småkuperad och stenig och gick förbi L Fjästjärnen och Bladtjärnen. Sträckan ca 12 km.

Åke Tidigs


Fäbodvandring kring Floberget, söndagen 8 september

Det var regn i luften men uppehåll på fm, på em uppklarnande och sol. Vi var 5 deltagare som påbörjade vandringen i Forsbodarna, tillhörig Djura. Vi gick söderut,
stigen som kallas Europaled 1 mot Gagnefs Floberget, där första fika intogs. Flera fina fäbodgårdar, många rödfärgade.
Efter en kort vandring kom vi sen till Floda Floberget,
som egentligen består av två delar, Digerberget och det högre belägna Rundberget.
Från Digerberget, dit vi anlände, har man en vid utsikt över Flodabygden, och kunde se Floda kyrka i fjärran.
Av tidsskäl besökte vi inte Rundberget, utan gick mot Harpikbodarna som bara består av två gårdar. Där anslöt ytterligare två vandrare.
Vi gick obanat genom skogen till Rundbergsvägen, och följde den ner till Flosjön där vi fikade en andra gång på en brygga.
Sista biten gick längs sjön och sen en stig brant upp till Forsbodarna, där vi avslutade vid en gård med vidunderlig utsikt över Flosjön. Sträcka 11,4 km.

Rast på brygga vid Flosjön           Foto: Åke Tidigs

Åke Tidigs

Stor lysmask

En riktigt trevlig observation

Så här i mitten av sommaren kan man ha tur att få syn på stor lysmask.
Det gjorde Eva Nyberg häromdagen. Platsen var i vägkanten mellan Larssveden och Knappbacken i N Moje.
Lysmasken finns i två arter i Sverige och här i Dalarna är det den stora lysmasken som kan ses.

Foto: Eva Nyberg

Lysmasken har blivit ovanligare och bara 11 Dalafynd har rapporterats till Artportalen de senaste 20 åren.

Noterat

De vilda blommornas dag den 16 juni 2019
Allt stämde. Ett underbart skönt väder och en sällsynt rik blomning mötte de nio deltagarna när de samlades för en liten tur på knappt 2 km längs vägrenar, på torräng och i skog på Larssveden i Norra Moje.
Rariteter som smällvedel, blåtry och ögonpyrola gladde tillsammans med mer triviala men sköna sommarblomster.
Åke Tidigs bestämde arter, berättade intressanta ting och besvarade frågor och fikat vid Mojesjöns strand avslutade denna fina försommarupplevelse.

 

Vårfågelspaningen den 31 mars 2019
blev en smått vintrig upplevelse med kall nordanvind och ett tunt snötäcke.
Men solen strålade och i Hundhagens alsnår var det emellertid lite lugnare och en handfull fågelarter kunde noteras.
De 12 deltagarna hälsades välkomna av en gärdsmyg. Mesar, nötväckor, rödhakar, trädkrypare och bofinkar hängde på och i luftrummet ovanför
hördes tranors och sångsvanars vårläten.


 

Blomstervandringen
i Västerfors med Inge Palmqvist den 18 juni 2017 blev lyckad.
Läs Kent Olssons artikel i DT:
http://www.dt.se/dalarna/gagnef/botanikens-gw-persson-spanade-in-180-skonheter

Foto:Karoline Olsson

”Skogslandskap farväl”

är titeln på en bok som Dalarnas främsta naturvårdare i dagarna
”drämt i bordet” för att uppmärksamma hur illa ställt det börjar bli med mångfalden i våra skogar.
Boken kan beställas från Naturskyddsföreningen
http://www.naturskyddsforeningen.se/vad-du-kan-gora/kalender/bokslapp-skogslandskap-farval

Om du har möjlighet att ta del av +-märkta artiklar i DT så läs Kent Olssons artikel:
http://www.dt.se/dalarna/naturskyddare-i-dalarna-tar-farval-av-en-alskad-skog-i-en-ny-bok