På gång …

Söndag 5 aug 9.00           Kläbergets fäbod, Dala-Floda
Dalviks kvarn, Djurås
 Alternativ samling: Rhodos, Mockfjärd 9.10 eller ICA Dala-Floda 9.20.
Kläbergets fäbod, som är en av kommunens värdefullaste fäbodar, ligger ovanligt högt ca 15 km nordväst om Dala-Floda samhälle.
Ledare: Bengt Ehnström, Nås.
Kontaktperson: Pelle Florell 0703-282 383.

 

Söndag 19 aug 9.00        Fäbodvandring vid Bästen
Dalviks kvarn, Djurås
 Alternativ samling: Avtagsvägen mot Säl, Brötjärna 9.15 eller Grånsbuan 9.35.
Vi startar i Grånsbuan och går uppför till Hålbuan.
Därifrån fortsätter vi söderut mot Tryssjön, där vi tar fäbodstigen mot Finntorpet, klassad som riksintresse.
Åter i Grånsbuan efter ca 12 km. Hemkomst senast 15.00.
Kp: Åke Tidigs 076-82 47 329.

 

Söndag 2 sept 9.00          Tandflytta naturreservat
Dalviks kvarn, Djurås
 Alternativ samling: Rhodos, Mockfjärd 9.10, ICA Dala-Floda 9.20.
Reservatet ligger söder om älven mellan Floda och Björbo och skapades i Floda omarrondering.
Reservatsbeslutet togs hösten 2017.
Kp: Pelle Florell 0703-282 383.

 


Blomstervandringen
i Västerfors med Inge Palmqvist den 18 juni blev lyckad.
Läs Kent Olssons artikel i DT:
http://www.dt.se/dalarna/gagnef/botanikens-gw-persson-spanade-in-180-skonheter

Foto:Karoline Olsson

”Skogslandskap farväl”

är titeln på en bok som Dalarnas främsta naturvårdare i dagarna
”drämt i bordet” för att uppmärksamma hur illa ställt det börjar bli med mångfalden i våra skogar.
Boken kan beställas från Naturskyddsföreningen
http://www.naturskyddsforeningen.se/vad-du-kan-gora/kalender/bokslapp-skogslandskap-farval

Om du har möjlighet att ta del av +-märkta artiklar i DT så läs Kent Olssons artikel:
http://www.dt.se/dalarna/naturskyddare-i-dalarna-tar-farval-av-en-alskad-skog-i-en-ny-bok