På gång …

Torsdag 25 maj 8.00       Bröttjärnaåns naturreservat                 Dalviks kvarn, Djurås
Alternativ samling: Bröttjärna bystuga 8.15. Bröttjärna naturreservat omfattar åravinen från järnvägen ner till Lögnäsforsen i Västerdalälven.
Vårfloden brukar kulminera vid denna tid. Vi fortsätter upp till Säls fäbod ovanför byn. Nedanför fäboden finns ett litet reservat med gransumpskog.
Där bör man ha stövlar el.dyl.
Kontaktperson: Pelle Florell 0241-61590

Söndag 4 juni 9.00          Vandring till Täcksbergets fäbod          Dalviks kvarn, Djurås
Alternativ samling: Rhodos, Mockfjärd 9.15, ICA, Floda 9.25 eller Tempo, Björbo     9.35. Vi vandrar till Täcksbergets fäbod norr om Björbo och åter en annan stig, ca 9 km.
Kontaktperson: Åke Tidigs 076-82 47 329.

Måndag 5 juni 20.00       Limsjön, Leksand                                     ICA Gagnefshallen
Naturnatta firar vi i år genom att vandra runt den fina fågelsjön Limsjön vid Leksands samhälle.  Den grusade stigen runt sjön är 7 km.  Vi hoppas på en fin försommarkväll med fågelsång av arter vi normalt inte har i Gagnef.
Kontaktperson: Pelle Florell 0241-61590.

Söndag 18 juni 09.00       De vilda blommornas dag                       Dalviks kvarn, Djurås
Förra året besökte vi underbara blomsterängar i Bodarna. Vilket målet blir i år beslutas senare. Vandringsledare: Inge Palmkvist.
Kp: Pelle Florell 0241-61 590.

”Skogslandskap farväl”

är titeln på en bok som Dalarnas främsta naturvårdare i dagarna
”drämt i bordet” för att uppmärksamma hur illa ställt det börjar bli med mångfalden i våra skogar.
Boken kan beställas från Naturskyddsföreningen
http://www.naturskyddsforeningen.se/vad-du-kan-gora/kalender/bokslapp-skogslandskap-farval

Om du har möjlighet att ta del av +-märkta artiklar i DT så läs Kent Olssons artikel:
http://www.dt.se/dalarna/naturskyddare-i-dalarna-tar-farval-av-en-alskad-skog-i-en-ny-bok