På gång …

Ta en titt i
Årsprogram 2019
(ladda ner pdf)

Söndag 25 aug 9.00 Malmmyrberget, Bäsna
Dalviks kvarn, Djurås     alt: F.d. affären, Bäsna 9.10

Ett nytt naturreservat planeras söder om Bäsna. Vi vandrar runt i området mellan kraftledningen och sjön Stora Orsen.
Kontaktperson: Pelle Florell 0703-282 383

Söndag 8 sept 9.00 Fäbodvandring kring Floberget
ICA Gagnefshallen     alt: Djura kyrka 9.10 eller Forsbodarna 9.35

Vi startar i Forsbodarna i Djura och följer ”Europaled 1” mot Gagnefsfäboden Floberget.
Därifrån går vi vidare till Floda Floberget innan vi fortsätter till Harpikbodarna.
Nästa mål är Flosjön innan vi återvänder en annan väg till Forsbodarna. Ca 9 km. Åter ca 15.00. Kontaktperson: Åke Tidigs 076-824 73 29

Söndag 22 sept 9.00 Hartjärn och Skärklacken
Dalviks kvarn, Djurås     alt: Mockfjärd (Rhodos) 9.10, Dala-Floda (ICA) 9.20 eller Björbo (Tempo) 9.30

Hartjärn, Gagnefs äldsta naturreservat, har nu utökats kraftigt. Området är känt för sina jättetallar.
Skärklackens naturreservat ligger vid fäboden, men på andra sidan vägen och blev klart 2017. Kp: Pelle Florell 0703-282 383

Söndag 6 okt 9.00 Trolldalens naturreservat, Björka
Dalviks kvarn, Djurås

Kommunens näst äldsta reservat är Trolldalen, som är en stor ravin som bildades när Västerdalssjön tömdes vid istidens slut.
I reservatet finns flera markerade leder, som delvis är kraftigt kuperade. Kp: Pelle Florell 0703-282 383

 

Stor lysmask

En riktigt trevlig observation

Så här i mitten av sommaren kan man ha tur att få syn på stor lysmask.
Det gjorde Eva Nyberg häromdagen. Platsen var i vägkanten mellan Larssveden och Knappbacken i N Moje.
Lysmasken finns i två arter i Sverige och här i Dalarna är det den stora lysmasken som kan ses.

Foto: Eva Nyberg

Lysmasken har blivit ovanligare och bara 11 Dalafynd har rapporterats till Artportalen de senaste 20 åren.

Noterat

De vilda blommornas dag den 16 juni 2019
Allt stämde. Ett underbart skönt väder och en sällsynt rik blomning mötte de nio deltagarna när de samlades för en liten tur på knappt 2 km längs vägrenar, på torräng och i skog på Larssveden i Norra Moje.
Rariteter som smällvedel, blåtry och ögonpyrola gladde tillsammans med mer triviala men sköna sommarblomster.
Åke Tidigs bestämde arter, berättade intressanta ting och besvarade frågor och fikat vid Mojesjöns strand avslutade denna fina försommarupplevelse.

 

Vårfågelspaningen den 31 mars 2019
blev en smått vintrig upplevelse med kall nordanvind och ett tunt snötäcke.
Men solen strålade och i Hundhagens alsnår var det emellertid lite lugnare och en handfull fågelarter kunde noteras.
De 12 deltagarna hälsades välkomna av en gärdsmyg. Mesar, nötväckor, rödhakar, trädkrypare och bofinkar hängde på och i luftrummet ovanför
hördes tranors och sångsvanars vårläten.


 

Blomstervandringen
i Västerfors med Inge Palmqvist den 18 juni 2017 blev lyckad.
Läs Kent Olssons artikel i DT:
http://www.dt.se/dalarna/gagnef/botanikens-gw-persson-spanade-in-180-skonheter

Foto:Karoline Olsson

”Skogslandskap farväl”

är titeln på en bok som Dalarnas främsta naturvårdare i dagarna
”drämt i bordet” för att uppmärksamma hur illa ställt det börjar bli med mångfalden i våra skogar.
Boken kan beställas från Naturskyddsföreningen
http://www.naturskyddsforeningen.se/vad-du-kan-gora/kalender/bokslapp-skogslandskap-farval

Om du har möjlighet att ta del av +-märkta artiklar i DT så läs Kent Olssons artikel:
http://www.dt.se/dalarna/naturskyddare-i-dalarna-tar-farval-av-en-alskad-skog-i-en-ny-bok