Kretsstyrelsen

Kontakta gärna någon i styrelsen!

Ordförande: Pelle Florell, Gagnefsbyn, tel 070 328 23 83
pelle.florell@gmail.com

  • Kassör: Lars Jonsson, Sifferbo 070 285 78 33
  • Sekreterare: Åke Tidigs, Fors, Djura 076 824 73 29
  • Ledamöter: Bror och Britta Wallbom, Sifferbo 070 600 37 88, 070 286 15 05
  • Karl-Ivar Ehnström, Gagnefsbyn, 070 568 35 65
  • Hemsidan: Ragnar Nyberg, Moje, 070 540 62 96
    ragnar.nyberg@gmail.com