Kretsstyrelsen

Kontakta gärna någon i styrelsen!

Ordförande: Pelle Florell, Gagnefsbyn, tel 070 3282383
pelle.florell@gmail.com

  • Kassör: Lars Jonsson, Sifferbo tel 070 2857833
  • Sekreterare: Åke Tidigs, Fors, Djura 0241-304 56
  • Ledamöter: Bror och Britta Wallbom, Sifferbo, tel 0243 230 405
  • Karl-Ivar Ehnström, Gagnefsbyn, tel 0241 617 93
  • Hemsidan: Ragnar Nyberg, Moje, tel 070 5406296
    ragnar.nyberg@gmail.com