Kretsstyrelsen

Kontakta gärna någon i styrelsen!

Ordförande: Pelle Florell, Gagnefsbyn, tel 070 328 23 83
pelle.florell@gmail.com

  • Kassör: Lars Jonsson, Sifferbo 070 285 78 33
  • Sekreterare: Åke Tidigs, Fors, Djura 076 824 73 29
  • Ledamöter: Yngve Perjons 076 111 19 61
  • Karl-Ivar Ehnström, Gagnefsbyn, 070 568 35 65
  • Johan Hedberg, Mockfjärd,  076-171 74 05
  • Hemsidan: Johan Hedberg, Mockfjärd,  076-171 74 05
    johhed75@gmail.com