Kretsstyrelsen

Kontakta gärna någon i styrelsen!

Ordförande: Pelle Florell, Gagnefsbyn, tel 0241 615 90

  • Hemsidan: Ragnar Nyberg, Moje, tel 0241 612 82
  • Kassör: Bo Johansson, Djurmo, tel 0241 109 85
  • Sekreterare: Åke Tidigs, Fors, Djura 0241-304 56
  • Ledamöter: Bror och Britta Wallbom, Sifferbo, tel 0243 230 405
  • Karl-Ivar Ehnström, Gagnefsbyn, tel 0241 617 93