Årsprogram 2024

Årsprogram 2024   

Hämta årsprogrammet som pdf

Välkomna med ut i Gagnefs underbara natur.
Utflykterna sker i samarbete med Friluftsfrämjandet och annonseras i deras Friluftsnytt och på deras anslagstavlor.
På vår facebooksida ”Gagnefsnaturen” påminner vi om kommande utflykter och informerar om ev. ändringar.
Årsprogrammet finns också i bilagan Gävle-Dala Natur till tidningen Sveriges Natur.
Om du vill ha årsprogrammet hem nästa år så skicka din e-postadress till pelle.florell@gmail.com .
Vi kommer troligen inte att skicka programmet i pappersversion nästa år.
Vi försöker alltid ha en eller två fikapauser beroende på utflyktens längd. Tänk på att den trevligaste utflykt kan bli förstörd om man har olämpliga kläder!

Tisdag 19 mars 19.00       ÅRSMÖTE
Gagnefsbyns bystuga

Förutom de sedvanliga årsmötesförhandlingarna kommer
Johan Hedberg att berätta om spår och spårtecken i vintersnön. Bildvisning, fika.
Kontaktperson: Pelle Florell 0703-282 383.

Långfredag 29 mars 9.00 Vårfågelspaning
ICA Gagnefshallen

Det är lika härligt varje vår när vårfåglarna kommer tillbaka.
Långfredagens traditionella spaning brukar ske längs älven i Insjön.
Vädret kan göra att vi väljer annat mål. Kontaktperson: Pelle Florell 0703-282 383

Söndag 14 april 9.00        Gråthålet och Björkbu gruva
Dalviks kvarn, Djurås  eller Rhodos, Mockfjärd 9.10.

Gråthålets naturreservat ligger norr om Mockfjärd och är en förkastningsspricka.
Utför bergskanten rinner vatten, som vintertid fryser till mäktiga isskulpturer.
Vi går dit från Gråbodarna ca 1 km. De som vill kan därefter besöka Björkbu gruva,
som kan besökas på våren genom att gå in i gruvan från sidan på isen.
Kontaktperson: Pelle Florell 0703-282 383

Söndag 28 april 9.00        Vägskälets naturreservat
ICA Gagnefshallen
Naturreservatet ligger i Leksand efter vägen mot Dala-Järna.
Det är ett skogsreservat med en markerad stig på ca 2 km utan stora höjdskillnader.
Ledare: Yngve Perjons och Pelle Florell 0703-282 383

Torsdag 9 maj 08.00  Kristi Himmelfärdsdag   Limsjön, Leksand
ICA Gagnefshallen
Kristi Himmelfärdsdag firar vi genom att åka till Limsjön. Här finns flera fågeltorn.
Här behövs inte stövlar, men tänk på att det är kallt att stå still i ett fågeltorn.
Kontaktperson: Åke Tidigs 076-824 73 29.

Söndag 26 maj 6.00         Mojesjön runt
Moje bystuga
Mors dag börjar vi vid Mojesjön. Vi vandrar ca 4 km runt sjön.
Naturen varierar mellan bymiljöer, åkermark och skogsmark.
Denna traditionella vandring bjuder alltid på intressanta upplevelser!
Grova skor eller stövlar är lämpligt.
Ledare: Ragnar Nyberg 070-540 62 96 och Jan Forsmark

Onsdag 5 juni 20.00         Österfors
ICA Gagnefshallen eller vägskälet i början av byn 20.10.

Naturnatta firar vi i år genom att vandra i det omväxlande naturområdet
Gråda kanal och Skäggnäset vid älven i Österfors. Kontaktperson: Åke Tidigs 076-824 73 29.

Söndag 16 juni 9.00         De vilda blommornas dag
ICA Gagnefshallen
I år besöker vi Moje by. Där är det stor variation i floran eftersom byn innehåller både
jordbruksmark, sjöstrand, skog och tallhed.
Vandringsledare: Åke Tidigs 076-824 73 29 och Ragnar Nyberg 070-540 62 96 

Söndag 30 juni 9.00         Trolldalens naturreservat
Dalviks kvarn, Djurås
Naturreservatet, som är kommunens äldsta, ligger ca 5 km söder om Djurås.
Här i Trollens dal finns både Ättestupan och Trollkyrkan.
I reservatet finns flera markerade delvis kuperade stigar.
Vandringslängd ca 5 km. Kontaktperson: Pelle Florell 0703-282 383.

Söndag 11 aug 9.00          Örjansängets naturreservat
Dalviks kvarn, Djurås
eller Rhodos, Mockfjärd 9.10, ICA Dala-Floda 9.20 eller Tempo, Björbo 9.30

Reservatet ligger ca 1 mil bilväg söder om Björbo. En vandringsled går genom reservatet,
men för övrigt är det stiglöst med bäckar och myrar med hjortron.
Kontaktperson: Pelle Florell 0703-282 383

Söndag 25 aug 9.00          Kringelleden
ICA Gagnefshallen

Kringelleden har fått sitt namn efter några systrar som på 1800-talet på söndagarna vandrade från
Hedby, Djura till Mockfjärds och Floda kyrkor och sålde vetebröd och kringlor.
Vi vandrar på deras stigar från Hedby till Björk-och Kättjarbuan.
Det blir en slinga på ca 10 km. Kontaktperson: Pelle Florell 0703-282 383

Söndag 8 sept 9.00          Nåskilens naturreservat                           
Dalviks kvarn, Djurås

eller Rhodos, Mockfjärd 9.10, ICA Dala-Floda 9.20 eller Tempo Björbo 9.30.
Naturreservatet ligger som namnet antyder i Nås intill Gagnefsgränsen väster om
Kläbergets fäbod i kommunens nordvästra hörn.
Det finns inga markerade stigar i reservatet. Kontaktperson: Pelle Florell 0703-282 383

Söndag 22 sept 9.00         Helgåsskogens naturreservat
ICA Gagnefshallen
Reservatet ligger ca 1 mil sydöst om Insjön. Största delen av reservatet ligger i Leksand,
men den södra delen ligger i Gagnef.
Området består främst av gammal tallskog med en stor myr i väster.
Det är relativt lättgånget trots att stigar saknas. Kontaktperson: Pelle Florell 0703-282 383

Söndag 6 okt 9.00           Ändlösbergs naturreservat
Dalviks kvarn, Djurås
Reservatet ligger ca 1 mil söder om Djurås. Vi startar vid Väckarbuan vid sjön Bästen och
går vandringsleden mot Lindbodarna.
I reservatet finns en markerad led. Total längd ca 6 km. Kontaktperson: Pelle Florell 0703-282 383.

Söndag 20 okt 9.00          Fäbodvandring Svensbuan – Tjärnbuan
Dalviks kvarn, Djurås

Vi startar vandringen vid Tjärnbuan ca 5 km norr om Djurås.
Via Surenån går vi på gamla fäbodstigar till Svensbuan och via Långsberget tillbaks till Tjärnbuan.
Längd ca 10 km. Kontaktperson: Pelle Florell 0703-282 383 och Jan Forsmark


Styrelsen vald 2023:

Ordförande:        Pelle Florell                 070-328 23 83
Hemsidan:          Johan Hedberg           076-171 74 05
Kassör:                 Lars Jonsson              070-285 78 33
Sekreterare:       Åke Tidigs                    076-824 73 29
Ledamöter:        Karl Ivar Ehnström    070-568 35 65
Yngve Perjons              073-153 61 47
Helena Cederberg      073-550 53 02

Vi ses i Gagnefsnaturen!