På gång …

Söndag 7 maj 6.00          Mojesjön runt                                         Moje bystuga
Fågelskådningens dag firar vi genom att vandra runt Mojesjön. Markerna öster om sjön utnyttjades förr för slåtter, men är numera nästan helt igenväxta med lövskog. Denna traditionella vandring bjuder alltid på intressanta upplevelser!
Kontaktperson: Ragnar Nyberg 0241-61 282

Torsdag 25 maj 8.00       Bröttjärnaåns naturreservat                 Dalviks kvarn, Djurås
Alternativ samling: Bröttjärna bystuga 8.15. Bröttjärna naturreservat omfattar åravinen från järnvägen ner till Lögnäsforsen i Västerdalälven.
Vårfloden brukar kulminera vid denna tid. Vi fortsätter upp till Säls fäbod ovanför byn. Nedanför fäboden finns ett litet reservat med gransumpskog.
Där bör man ha stövlar el.dyl.
Kontaktperson: Pelle Florell 0241-61590.

Kommentera

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *