Program: Återblick

Blomstervandringen i Moje torsdagen den 30 juni blev mycket välbesökt
Foto: Åke Tidigs

vagkantmoje_3000  mojesangarna_3000

 smallvedel_2048brunklover_2048 kungkarlsspira_3000 brudsporre_3000  

 De vilda blommornas dag den 19 juni …
IMG_9737_1024

… blev en skön vandring för de tolv deltagarna, med jämn fördelning kvinnor/män, i den stora och vackra ravinen i Bodarna.
Som alltid var det Inge Palmqvist som på sitt helt unika och medryckande sätt berättade om försommarens örter på ängarna i de högre delarna och på sankmarken i ravinens lägre delar.
Markägaren Börje Lindvall deltog också i vandringen och berättade om sin barndoms äventyr i markerna och ravinens historia. Ny för många blev uppgiften om att en “hemfäbod” funnits där.
Än idag kan man se grundstenarna efter den lilla fäbodstugan som stått på en liten upphöjning i terrängen.

Den applåd som Inge och Börje fick efter tre timmars exkursion var sällsynt välförtjänt.
/Ragnar