Årsprogram 2018

pdf-fil att ladda ner:   arsprogram_2018


Årsprogram 2018 Gagnef

Citat ur Naturskyddsföreningen årsbok 2013:
”Ingen riktig skogspromenad utan fika. Ibland undrar jag om inte all uteaktivitets yttersta syfte är den där rasten på någon vacker plats där det som tyngt ryggsäcken konsumeras.
Det är också under denna stund som tiden finns för det intressanta samtalet och där reflektionen kring vad som upplevts under vandringen kan formuleras.”
Tänk dock på att den trevligaste utflykt kan bli förstörd om man har olämpliga kläder.
De flesta utflykterna sker i samarbete med Friluftsfrämjandet och annonseras i deras medlemsblad och på deras anslagstavlor.

 

Tisdag 6 mars 19.00      ÅRSMÖTE
Gagnefsbyns bystuga
Förutom de sedvanliga årsmötesförhandlingarna kommer Per Lindberg, duktig fotograf i Leksands fågelklubb och visar bilder från Siljansbygden.
Fika
Kontaktperson: Pelle Florell 0703-282 383.

 

Lördag 17 mars 20.00    Ugglekväll
Dalviks kvarn, Djurås
Vindstilla, gnistrande stjärnhimmel, några minusgrader och full fart i uggleskogen är vad vi hoppas på.
Kom ihåg att ta på varma kläder!
Kontaktpersoner: Bror och Britta Wallbom 070-600 37 88, 070-286 15 05.

 

Långfredagen 30 mars 8.00  Vårfågelspaning
ICA Gagnefshallen
Det är lika härligt varje vår när vårfåglarna kommer tillbaka.
De flesta vårar har vi vid denna ”spaning” åkt till älven i Insjön, där ofta spännande fåglar rastar på sin färd norrut.
Kontaktperson: Pelle Florell 0703-282 383.

 

Söndag 15 april 8.00       Backmon och Djurmo Klack
Dalviks kvarn, Djurås
Backmon är ett litet kommunalt lövskogsreservat i ravinsystemet mellan Djurås gamla by och älven.
Strövstigen där är ca 3 km. Därefter åker vi till närbelägna Djurmo för att spana efter pilgrimsfalkarna i Djurmo Klack.
I fjol blev aktiviteten inställd pga snöstorm, så vi gör ett nytt försök!
Kp: Pelle Florell 0703-282 383.

 

Söndag 6 maj 8.00          Österfors
ICA Gagnefshallen
Fågelskådningens dag firar vi genom att vandra vid älven i Österfors.
Området är en av Gagnefs bästa fågellokaler med stor variation av biotoper och kultur-lämningar.
Kontaktperson: Åke Tidigs 076-82 47 329.

 

Söndag 20 maj 6.00        Mojesjön runt
Moje bystuga
Pingstdagen firar vi genom att vandra runt Mojesjön.
Markerna öster om sjön utnyttjades förr för slåtter, men är numera nästan helt igenväxta med lövskog.
Denna traditionella vandring bjuder alltid på intressanta upplevelser!
Kontaktperson: Ragnar Nyberg 070-540 62 96.                                                               

 

Tisdag 5 juni 20.00         Bingmyran och Himmelslätta
Dalviks kvarn Djurås
Naturnatta firar vi i år genom att vandra i området mellan Komtillmåtta och Himmelslätta.
Området består av lövskog och betesmarker, som alltid lockar till sig många arter sjungande fåglar t.ex. rosenfink.
Det blir tidigt dagg i gräset, så stövlar rekommenderas.
Kontaktperson: Pelle Florell 0703-282 383.

 

Lördag 9 juni 9.00          Örjasängets naturreservat
Dalviks kvarn Djurås 
Alternativ samling: Rhodos Mockfjärd 9.15, ICA Dala-Floda 9.25 eller Tempo Björbo 9.35.
Fjolårets besök blev inställt pga regn, så vi gör ett nytt försök.
Örjas-änget ligger ca 1 mil sydost om Björbo.
Vi strövar runt i reservatet, som bl.a. är känt för god tillgång på tjäder.
Kontaktperson: Åke Tidigs 076-82 47 329.

 

 

Söndag 17 juni 9.00         De vilda blommornas dag
Dalviks kvarn, Djurås Alternativ samling: Rhodos Mockfjärd 9.15 eller ICA Dala-Floda 9.25.
I år besöker vi den fina byn Holsåker vid älven och Finn Olars äng i Dala-Floda.
Vandringsledare: Åke Tidigs 076-82 47 329.

 

Söndag 1 juli 09.00         Lortåns naturreservat
Dalviks kvarn, Djurås
Reservatet ligger ca 1 mil söder om Djurås längs Lortåns utlopp ur sjön Bästen.
I ån finns flodpärlmussla, som är lätta att se. Forsärla har nyligen häckat.
Efter ca 3 km vandring är vi tillbaka till startpunkten; den mycket fina fäboden Gästgivarbuan.
Kontaktperson: Pelle Florell 0703-282 383.

 

Söndag 22 juli 09.00       Vandring norr om Mockfjärd
ICA Gagnefshallen 
Alternativ samling: Vägen Mockfjärd-Västerfors, avtaget mot Björkbuan.
Vandring på gamla fäbodstigar från Björkbuan till den stora fäboden Gråbuan.
Därifrån går vi uppför till Nordbäcksbuan.
Återvägen går via Skogtjärn och förbi Björkbuans gruvhål, ca 12 km.
Hemkomst senast 15.00.
Kp: Åke Tidigs 076-82 47 329.

 

Söndag 5 aug 9.00           Kläbergets fäbod, Dala-Floda
Dalviks kvarn, Djurås
 Alternativ samling: Rhodos, Mockfjärd 9.10 eller ICA Dala-Floda 9.20.
Kläbergets fäbod, som är en av kommunens värdefullaste fäbodar, ligger ovanligt högt ca 15 km nordväst om Dala-Floda samhälle.
Ledare: Bengt Ehnström, Nås.
Kontaktperson: Pelle Florell 0703-282 383.

 

Söndag 19 aug 9.00        Fäbodvandring vid Bästen
Dalviks kvarn, Djurås
 Alternativ samling: Avtagsvägen mot Säl, Brötjärna 9.15 eller Grånsbuan 9.35.
Vi startar i Grånsbuan och går uppför till Hålbuan.
Därifrån fortsätter vi söderut mot Tryssjön, där vi tar fäbodstigen mot Finntorpet, klassad som riksintresse.
Åter i Grånsbuan efter ca 12 km. Hemkomst senast 15.00.
Kp: Åke Tidigs 076-82 47 329.

 

Söndag 2 sept 9.00          Tandflytta naturreservat
Dalviks kvarn, Djurås
 Alternativ samling: Rhodos, Mockfjärd 9.10, ICA Dala-Floda 9.20.
Reservatet ligger söder om älven mellan Floda och Björbo och skapades i Floda omarrondering.
Reservatsbeslutet togs hösten 2017.
Kp: Pelle Florell 0703-282 383.

 

Söndag 23 sept 9.00        Fäbodvandring i Floda
Dalviks kvarn, Djurås Alternativ samling: Rhodos Mockfjärd 9.15 eller ICA Dala-Floda 9.30.
Vi börjar vandringen i Ekfännsbergets fäbod och går efter de gamla fäbodstigarna brant uppför Kläberget till den mycket fina fäboden där.
Tillbakafärden går via Damm-sjön, ca 13 km. Hemkomst senast 15.00.
Kontaktperson: Åke Tidigs 076-824 73 29.

 

Söndag 7 okt 9.00           Djurmo klacks naturreservat
Dalviks kvarn, Djurås
Vi vandrar från norra delen, fd Sturvålsreservatet, över Oxberget till Djurmo Klack.
Tillbakafärden går vi delvis en annan stig.
Vandringen innebär inte några stora nivåskillnader, men mycket fina vyer i höstskrud.
Kp: Pelle Florell 0703-282 383.

 

Styrelsen vald 2017:

Ordförande:   Pelle Florell  070 3282383

Hemsidan:     Ragnar Nyberg  070 540 62 96

Kassör:          Lars Jonsson 070 2857833

Sekreterare:   Åke Tidigs  076-82 47 329

Ledamöter:    Karl Ivar Ehnström   070-568 35 65

Bror och Britta Wallbom 070-600 37 88. 070-286 15 05

                 Vi ses i Gagnefsnaturen!