Årsprogram 2017 

pdf-fil att ladda ner:   arsprogram_2017

Årsprogram 2017 Gagnef

 

Citat ur Naturskyddsföreningen årsbok 2013: ”Ingen riktig skogspromenad utan fika. Ibland undrar jag om inte all uteaktivitets yttersta syfte är den där rasten på någon vacker plats där det som tyngt ryggsäcken konsumeras. Det är också under denna stund som tiden finns för det intressanta samtalet och där reflektionen kring vad som upplevts under vandringen kan formuleras.” Tänk dock på att den trevligaste utflykt kan bli förstörd om man har olämpliga kläder. De flesta utflykterna sker i samarbete med Friluftsfrämjandet och annonseras i deras medlemsblad och på deras anslagstavlor.

 

Årsprogrammet finns också på vår hemsida: gagnef.naturskyddsforeningen.se.

 

Tisdag 7 mars 19.00      ÅRSMÖTE                                             Gagnefsbyns bystuga
Förutom de sedvanliga årsmötesförhandlingarna kommer Anders Janols, Borlänge Naturskyddsförening och Stefan Olander, Fäbodbrukarna. De berättar om varför Gagnefs fäbodar är klenoder som vi måste bevara åt framtida generationer. Fika.
Kp: Pelle Florell 0241-61 590.

Lördag 11 mars 19.00    Ugglekväll                                                Dalviks kvarn, Djurås
Vindstilla, gnistrande stjärnhimmel, några minusgrader och full fart i uggleskogen är vad vi hoppas på. Kom ihåg att ta på varma kläder!
Kontaktpersoner: Bror och Britta Wallbom 070-600 37 88, 070-286 15 05.

Lördag 25 mars 8.00      Sälsflotta. Björbo                                     Dalviks kvarn, Djurås
Alternativ samling: Rhodos, Mockfjärd 8.10, ICA, Floda 9.20 eller Tempo, Björbo 9.30. Myrområdet Sälsflotta är kommunens senaste reservat. Om det är snö åker vi skidor. Inga problem med backar!
Kp: Pelle Florell 61590.

Söndag 2 april 8.00         Vårfågelspaning                                    ICA Gagnefshallen
Det är lika härligt varje vår när vårfåglarna kommer tillbaka. De flesta vårar har vi vid denna ”spaning” åkt till älven i Insjön, där ofta spännande fåglar rastar på sin färd norrut.
Kontaktperson: Åke Tidigs 076-82 47 329.

Långfredag 14 april 8.00 Backmon och Djurmo Klack                Dalviks kvarn, Djurås
Backmon är ett litet kommunalt lövskogsreservat i ravinsystemet mellan Djurås gamla by och älven. Strövstigen där är ca 3 km. Därefter åker vi till närbelägna Djurmo för att spana efter pilgrimsfalkarna i Djurmo Klack.
Kp: Pelle Florell 0241-61 590.

Söndag 7 maj 6.00          Mojesjön runt                                         Moje bystuga
Fågelskådningens dag firar vi genom att vandra runt Mojesjön. Markerna öster om sjön utnyttjades förr för slåtter, men är numera nästan helt igenväxta med lövskog. Denna traditionella vandring bjuder alltid på intressanta upplevelser!
Kontaktperson: Ragnar Nyberg 0241-61 282.

Torsdag 25 maj 8.00       Bröttjärnaåns naturreservat                 Dalviks kvarn, Djurås
Alternativ samling: Bröttjärna bystuga 8.15. Bröttjärna naturreservat omfattar åravinen från järnvägen ner till Lögnäsforsen i Västerdalälven.
Vårfloden brukar kulminera vid denna tid. Vi fortsätter upp till Säls fäbod ovanför byn. Nedanför fäboden finns ett litet reservat med gransumpskog. Där bör man ha stövlar el.dyl.
Kontaktperson: Pelle Florell 0241-61590.

Söndag 4 juni 9.00          Vandring till Täcksbergets fäbod          Dalviks kvarn, Djurås
Alternativ samling: Rhodos, Mockfjärd 9.15, ICA, Floda 9.25 eller Tempo, Björbo     9.35. Vi vandrar till Täcksbergets fäbod norr om Björbo och åter en annan stig, ca 9 km.
Kontaktperson: Åke Tidigs 076-82 47 329.

Måndag 5 juni 20.00       Limsjön, Leksand                                     ICA Gagnefshallen
Naturnatta firar vi i år genom att vandra runt den fina fågelsjön Limsjön vid Leksands samhälle.  Den grusade stigen runt sjön är 7 km.  Vi hoppas på en fin försommarkväll med fågelsång av arter vi normalt inte har i Gagnef.
Kontaktperson: Pelle Florell 0241-61590.

Söndag 18 juni 09.00       De vilda blommornas dag                       Dalviks kvarn, Djurås
Förra året besökte vi underbara blomsterängar i Bodarna. Vilket målet blir i år beslutas senare. Vandringsledare: Inge Palmkvist.
Kp: Pelle Florell 0241-61 590.

Söndag 2 juli 08.00         Tansvägga naturreservat                         Dalviks kvarn, Djurås
Alternativ samling: Rhodos, Mockfjärd 8.10. Vi besöker det spektakulära reservatet söder om sjön Tansen. Vi vandrar strövstigen runt i reservatet där pilgrimsfalken åter häckar. Vi passerar flera branter bl.a. Predikstolen.
Kontaktperson: Pelle Florell 0241-61590

Lördag 15 juli 09.00       Vandring öster om Gröntuv                     ICA Gagnefshallen
Alternativ samling: Sörängsdammen, Gröntuv 9.15. Vi vandrar via fäbodarna Solsbuan, Tjärnbuan och Svensbuan längs Surenån tillbaks till Sörängsdammen,
ca 12 km. Kontaktperson: Åke Tidigs 076-82 47 329.

Lördag  5 augusti 9.00    Örjasängets naturreservat                      Dalviks kvarn, Djurås
Alt. samling: Rhodos, Mockfjärd 9.15, ICA, Floda 9.25 eller Tempo, Björbo, 9.35. Reservatet ligger ca 10 km sydöst om Björbo. Vi strövar runt i reservatet, som bl.a. är känt för god tillgång på tjäder. Åter senast 15.00.
Kp: Åke Tidigs 076-82 47 329.

Söndag 13 aug 9.00         Mosselbodarna, Dala-Floda                    Dalviks kvarn, Djurås
Alternativ samling: Rhodos, Mockfjärd 9.10 eller ICA Dala-Floda 9.20. Mosselbodarna är en ovanligt utspridd fäbod i Nordanbergets sydsluttning ca 5 km nordväst om Dala-Floda. Det är en av Gagnefs största fäbodar.
Ledare: Bengt Ehnström, Nås. Kontaktperson: Pelle Florell 61 590.

Söndag 3 sept 9.00          Helgåsskogens naturreservat                Dalviks kvarn, Djurås
Reservatet ligger uppe på Helgåsbergets höjdplatå söder om Lilla Helgås. Större delen av det 144 ha stora reservatet ligger i Ål socken, men den södra delen går in i Gagnef. Skogen domineras av gammal tallskog och myrar.
Det är bilväg ända upp till reservatet.
Kontaktperson: Åke Tidigs 076-82 47 329.

Söndag 17 sept 9.00        Vandring söder om Bäsna                           Dalviks kvarn, Djurås
Alternativ samling: F.d. affären i Bäsna 9.10. Vi vandrar efter de gamla vandringslederna till Lindbodarna. Därifrån via Sälltjärn, Gångmyrberget och Köttleberget tillbaks till Bäsna. Längd ca 12 km och tillbaka i Bäsna senast kl 15.00.
Kontaktperson: Åke Tidigs 076-824 73 29.

 

Söndag 1 okt 9.00           Länsklackens naturreservat                    Dalviks kvarn, Djurås
Alt samling: F.d. affären i Bäsna 9.10. Naturreservatet ligger söder om Bäsna i Borlänge kommun väster om sjön Länsan. Det är ett kraftigt kuperat gammelskogsområde på 180 ha. Det är bilväg fram, men få stigar i reservatet.
Kontaktperson: Pelle Florell 0241-61 590.

Vi ses i Gagnefsnaturen!

Styrelsen vald 2016:

Ordförande:   Pelle Florell                  0241-61 590
Hemsidan:     Ragnar Nyberg             0241-61 282
Kassör:           Bo Johansson               070-33 23 500
Sekreterare:   Åke Tidigs                    076-82 47 329
Ledamöter:    Karl Ivar Ehnström    070-568 35 65
Bror och Britta Wallbom 070-600 37 88. 070-286 15 05