Årsprogram 2019

Årsprogram 2019 Gagnef   (pdf)

Tänk på att den trevligaste utflykt kan bli förstörd om man har olämpliga kläder.
Vi försöker alltid att ha en eller två fikapauser beroende på utflyktens längd.
Utflykterna sker i samarbete med Friluftsfrämjandet och annonseras i deras medlemsblad och på deras anslagstavlor.
Samlingsplats anges m denna färg

Tisdag 5 mars 19.00 ÅRSMÖTE
Gagnefsbyns bystuga
Förutom de sedvanliga årsmötesförhandlingarna kommer föreningens duktiga fotografer
Ragnar Nyberg och Lars Jonsson att visa bilder från vår natur. Fika.
Kontaktperson: Pelle Florell 0703-282 383.

Lördag 16 mars 20.00 Ugglekväll
Dalviks kvarn, Djurås

Vindstilla, gnistrande stjärnhimmel, några minusgrader och full fart i uggleskogen är vad vi hoppas på.
Kom ihåg att ta på varma kläder!
Kontaktpersoner: Bror och Britta Wallbom 070-600 37 88, 070-286 15 05

Söndag 31 mars 8.00 Vårfågelspaning
ICA Gagnefshallen

Det är lika härligt varje vår när vårfåglarna kommer tillbaka. De flesta vårar har vi vid denna ”spaning” åkt till älven i Insjön,
där ofta spännande fåglar rastar på sin färd norrut. Kontaktperson: Åke Tidigs 076-824 73 29

Långfredag 19 april 8.00 Österfors
ICA Gagnefshallen

På åkrarna mellan Kyrkbyn och Österfors brukar flockar av vårfåglar rasta. Därefter vandrar vi i betesmarkerna vid älven i Österfors.
Området är numera en av Gagnefs bästa fågellokaler med stor variation av biotoper och kulturlämningar. Kontaktperson: Pelle Florell 0703-282 383

Söndag 5 maj 8.00 Limsjön, Leksand
ICA Gagnefshallen

Fågelskådningens dag firar vi vid Limsjön, som ju är Nedansiljans bästa fågellokal med flera fågeltorn.
Här behövs inte stövlar, men tänk på att det kan vara kallt att stå still i ett fågeltorn. Kontaktperson: Pelle Florell 0703-282 383

Söndag 19 maj 6.00 Mojesjön runt
Moje bystuga

Första (?) sommarmorgonen firar vi genom att vandra runt Mojesjön ca 4 km.
Markerna öster om sjön utnyttjades förr för slåtter, men är numera nästan helt igenväxta med lövskog.
Denna traditionella vandring bjuder alltid på intressanta upp-levelser! Grova skor eller stövlar är lämpligt. Kp: Ragnar Nyberg 070-540 62 96

Onsdag 5 juni 20.00 Gråns och Gruvhagen
Dalviks kvarn Djurås

Naturnatta firar vi i år genom att vandra ca 4 km i området längs älven norr om Överbacka, Djurås.
Området består av lövskog och betesmarker, som alltid lockar till sig många arter sjungande fåglar. Kontaktperson: Pelle Florell 0703-282 383

Söndag 9 juni 9.00 Fäbodvandring öster om Moje
ICA Gagnefshallen   alt: Sörängsdammen, Gröntuv 9.15

Vi startar vid f.d. Sörängsdammen öster om Gröntuv och vandrar till Solsbuan.
Därifrån till Tjärnabuan för fikapaus. Vi fortsätter över Långsberget till Svensbuan. Alla tre är högt belägna, välbevarade fäbodar.
Hemfärden går via Hinlindorna och längs Surenån. Ca 12 km. Åter ca 15.00. Kontaktperson: Åke Tidigs 076-824 73 29

Söndag 16 juni 9.00 De vilda blommornas dag
ICA Gagnefshallen

I år besöker vi den blomrika och vackra byn Moje i norra Gagnef. Vandringsledare: Åke Tidigs 076-82 47 329 och Ragnar Nyberg 070-540 62 96

Söndag 30 juni 9.00 Prästbuans naturreservat
Dalviks kvarn, Djurås   
alt: Mockfjärd (Rhodos) 9.10 
Reservatet ligger ca 1,5 mil längs en skogsväg
söder om Mockfjärd och utgör Gagnefsdelen av det stora Gyllbergsreservatet. Prästbuan utökades 2017.
Det är gott om myrmarker i reservatet, så stövlar rekommenderas. Kontaktperson: Pelle Florell 0703-282 383

Söndag 7 juli 9.00 Fäbodvandring norr om Björbo
Dalviks kvarn, Djurås  alt: Mockfjärd (Rhodos) 9.15, Floda (ICA) 9.25 eller Björbo (Tempo) 9.35

Vi startar norr om Nybyn i Björbo och vandrar över Skisstjärnsberget till Täcksbergets fäbod.
Efter fikarast går vi tillbaka efter en västligare stig. Ca 9 km. Åter ca 14.00. Kontaktperson: Åke Tidigs 076-82 47 329

Söndag 4 augusti 9.00 Fäbodvandring öster om Tansen
Dalviks kvarn, Djurås Alt: Mockfjärd (Rhodos) 9.15 eller Södra Tansbuan 9.30

Vi startar i Södra Tansbuan och går mot Stockgropens fäbod, som ligger i Stora Tuna socken.
Fäboden är välbevarad och har en intressant flora. Vi fortsätter till högt belägna Prästbuan.
Åter går vi via Bladtjärn till Tansen. Ca 11 km. Åter ca 15.00. Kontaktperson: Åke Tidigs 076-824 73 29

Söndag 11 aug 9.00 Prästbuo och Säljebodarna
Dalviks kvarn, Djurås    alt: Mockfjärd (Rhodos) 9.10, Dala-Floda (ICA) 9.20 eller Prästbuo, Källbäcken 9.30

Fäbodarna ligger i utkanten av Björbo samhälle. Ledaren Bengt Ehnström, Nås berättar om fäbodliv förr och hur värdefulla våra fäbodar är för flora och fauna.
Kontaktperson: Pelle Florell 0703-282 383

Söndag 25 aug 9.00 Malmmyrberget, Bäsna
Dalviks kvarn, Djurås     alt: F.d. affären, Bäsna 9.10

Ett nytt naturreservat planeras söder om Bäsna. Vi vandrar runt i området mellan kraftledningen och sjön Stora Orsen.
Kontaktperson: Pelle Florell 0703-282 383

Söndag 8 sept 9.00 Fäbodvandring kring Floberget
ICA Gagnefshallen     alt: Djura kyrka 9.10 eller Forsbodarna 9.35

Vi startar i Forsbodarna i Djura och följer ”Europaled 1” mot Gagnefsfäboden Floberget.
Därifrån går vi vidare till Floda Floberget innan vi fortsätter till Harpikbodarna.
Nästa mål är Flosjön innan vi återvänder en annan väg till Forsbodarna. Ca 9 km. Åter ca 15.00. Kontaktperson: Åke Tidigs 076-824 73 29

Söndag 22 sept 9.00 Hartjärn och Skärklacken
Dalviks kvarn, Djurås     alt: Mockfjärd (Rhodos) 9.10, Dala-Floda (ICA) 9.20 eller Björbo (Tempo) 9.30

Hartjärn, Gagnefs äldsta naturreservat, har nu utökats kraftigt. Området är känt för sina jättetallar.
Skärklackens naturreservat ligger vid fäboden, men på andra sidan vägen och blev klart 2017. Kp: Pelle Florell 0703-282 383

Söndag 6 okt 9.00 Trolldalens naturreservat, Björka
Dalviks kvarn, Djurås

Kommunens näst äldsta reservat är Trolldalen, som är en stor ravin som bildades när Västerdalssjön tömdes vid istidens slut.
I reservatet finns flera markerade leder, som delvis är kraftigt kuperade. Kp: Pelle Florell 0703-282 383

Styrelsen vald 2018:
Ordförande: Pelle Florell 0703-282 383
Hemsidan: Ragnar Nyberg 070-540 62 96
Kassör: Lars Jonsson 070-285 78 33
Sekreterare: Åke Tidigs 076-82 47 329
Ledamöter: Karl Ivar Ehnström 070-568 35 65
Bror och Britta Wallbom 070-600 37 88. 070-286 15 05

Vi ses i Gagnefsnaturen!