Moje-staren

Under januari och februari 2016 filmade Rune Eriksson, Djurås från sitt gömsle fågellivet i en liten råk i bäcken som rinner genom Södra Moje.
Filmen visar vilken stor betydelse öppet vatten vintertid har också för småfåglarna.
Filmen visar också intressanta sekvenser av födosök hos en strömstare.
Länk till filmen: Moje-staren